“We moeten het samen doen vanuit een gebiedsgerichte aanpak”
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nr 23 - maart 2024 | Deze e-mail online bekijken   

Peer Verkuijlen: "Enkel samenwerking brengt boer en maatschappij verder"


In oktober 2023 vond een grote VABIMPULS-bijeenkomst plaats waar veel partijen samenkwamen om te praten over de toekomst van het boerenerf en het landelijk gebied.
Kennis, ervaring en ideeën van en voor agrarische ondernemers en overheden werden gedeeld. Terugkerende thema’s: Hoe kunnen we het initiatief in plaats van de regelgeving centraal stellen? Hoe kunnen we het individuele belang en het algemene, bredere belang elkaar laten versterken in plaats van bevechten? Ofwel: Hoe kunnen we met elkaar de nu veelal gehanteerde ‘nee, tenzij’-aanpak ombuigen naar de veel positievere en meer resultaten brengende ‘ja, mits’-aanpak. Gezamenlijk wel te verstaan, waarbij iedereen – agrariërs, overheden en andere partijen – bereid is om letterlijk én figuurlijk over de eigen erfgrens heen te kijken.

LEES VERDER >

"Twee directeuren in gesprek: "We moeten het samen doen vanuit een gebiedsgerichte aanpak"


VABIMPULS bracht voor deze Nieuwsflits de directeuren van twee belangrijke organisaties samen: Groen Ontwikkelfonds Brabant en ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Allebei zijn ze al jarenlang bezig met de vraag hoe het individuele belang en het algemene belang elkaar te laten versterken. Beide organisaties realiseren zich dondersgoed dat de materie complex is. Enkel gezamenlijke inzet en bereidwilligheid van alle partijen kan ervoor zorgen dat doelen gehaald worden, nu en in de toekomst.

Mary Fiers is directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Het GOB heeft de opdracht om het Natuurnetwerk Brabant te realiseren. Met geld, grond en kennis ondersteunt het GOB agrariërs, overheden, organisaties en particulieren bij het realiseren van nieuwe natuur.

Wim van de Kerkhof is directeur van ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (RvR). RvR neemt boerderijen, stallen, gronden en fosfaatrechten in het buitengebied over in ruil voor bouwgrond elders in Brabant. RvR genereert geld en ruimte met woningbouw. Een woning voor een stal, kortgezegd.

LEES VERDER >

Actuele activiteiten en ontwikkelingen


Bredere blik op staat van de natuur
Kunnen factoren, anders dan alleen de stikstofdepositie, een uitgangspunt zijn om de staat van de natuur te bepalen? Agrarische en natuurorganisaties, provincies en het Ministerie van LNV verkenden de mogelijkheden. Lees hier de Kamerbrief die zij naar de Tweede Kamer stuurden.
 
Vijf miljoen euro voor Brabantse landbouwtransitie
De provincie verlengt en verbreedt de Subsidieregeling Transitie Landbouw. Er is in totaal vijf miljoen euro beschikbaar om de biodiversiteit in de melkveehouderij, natuurinclusieve landbouw en dierenwelzijn te stimuleren. Het geld is bedoeld voor prestatiebeloningen, verlenging van deelnames en extra investeringen. Meer weten? Klik hier.
 
Melkveehouders gezocht
BoerenNatuur Brabant en ZLTO zoeken 200 nieuwe melkveehouders voor de  Brabantse Biodiversiteitsmonitor (BBM). Deze biedt een melkveehouder vijf jaar lang inzicht in hoe zijn bedrijf presteert op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit. Hoe hoger de score, hoe hoger de jaarlijkse vergoeding die hij ontvangt. Aanmelden voor de monitor kan tot 1 april 2024.
 
Een toekomstbestendig voedselsysteem en de dilemma’s
Op 11 maart jl. kwamen vertegenwoordigers van het Wereld Natuur Fonds, de Transitiecoalitie Voedsel, de levensmiddelenhandel en jonge boeren bij elkaar op Wageningen University & Research. Ze spraken over een toekomstbestendig Nederlands voedselsysteem en de dilemma’s die zij zien. Lees hier meer over de dialoog die op gang kwam. 

Gezocht ter overname: varkenshouderij


Familie Van Sleeuwen zoekt een mooie (overname)locatie, liefst in de gemeente Maashorst, van zo’n 3 hectare met een vrijstaande woning en varkensstallen voor het houden van 2.500 vleesvarkens. Bent u eigenaar van zo’n locatie, nog met uw bedrijf actief én van plan uw onderneming te verkopen? Bel dan B. van Sleeuwen voor meer informatie of het bespreken van de mogelijkheden: 06-13 27 85 12.


VABIMPULS pakt op een nieuwe manier leegstandsproblemen
in Brabant aan met een voucherregeling voor eigenaren van
VAB's en een kennisplatform over VAB's.


Contact:   T 073-3030286   E vabimpuls@brabantadvies.com

Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen via deze nieuwsbrief, dan kunt u zich hier afmelden.